1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice (středisko Holešov)

O nás

Oddíl Slunečnice

Jsme skautský oddíl, ve kterém se scházejí holky od 6 do 17 let.
Setkáváme se v naší
klubovně a vedoucí mají vždy připravený zajímavý program plný her, rukodělek, poznávání nových věcí a ještě spoustu dalších aktivit.

Schůzky 2017/18
žluté Veverky Čtvrtek 16.30-18.30 holky 1. – 5. třída
oranžové Veverky Čtvrtek 16.30-18.30 holky 1. – 5. třída
Červená Dráčata Pátek 17.00-19.00 holky od 11 do 15 let
Zelená Dráčata Pátek 17.00-19.00 holky od 11 do 15 let

Kromě schůzek podnikáme několikrát měsíčně jiné akce. Jsou to víkendové či jednodenní výpravy; různé soutěže a besídky a taky různé akce, kde se setkáváme se skauty a skautkami z celé ČR.

Na konci skautského roku, o prázdninách, nás vždy čeká tábor. Tábor je jakousi třešničkou na dortu celoročního programu. Tábory jsme mívaly na své skautské základně Kašava, ale nyní vyrážíme na jiná místa. V současné době naše středisko pracuje na přípravě chaty u Líšné, nazvané Wapiti podle druhu jelena, který byl kdysi chován v přilehlém lese, jež býval oborou.
Tábor trvá 14 dní (někdy i více) a je plný zajímavého programu, především toho, který není možný realizovat na schůzkách. Starší skautky mívají jednou za čas tábor putovní („puťák“). Na tomto táboře plném neopakovatelných zážitků si prověří co v nich je a co vydrží.

Co je to vůbec Junák?

Junák – česká skautská organizace

Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák – svaz skautů a skautek ČR 55 500 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

…skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka…

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Znak

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

O co nám vůbec jde?

Skauting = přátelé, kamarádi, společenství.

Skauting = příležitost rozvíjet se; žít naplno, zábavně a zajímavě; pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji; hledat směr pro svůj život; tvořit lepší svět tím, že vezmu vlastní život do svých rukou.

Junák – cesta k osobnosti

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.


…skautské hnutí sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k úctě k tradičním hodnotám, k nezištnosti a odvaze…

Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Skauting pro život

Více na www.skaut.cz.


1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice je poháněn systémem WordPress.
Součástí informačního serveru z Holešova. webVZHLED od dra077