1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice (středisko Holešov)

Svojsíkovy závody 13.4.2019

Sraz bude v 7:00 na nádraží v Holešově. Autobusem odjedeme v 7:18. S sebou: kroj, pití, svačinu, věci jako na výpravu například podle tohoto seznamu, kartičku pojištěnce, pevné boty a 50 Kč. Do družiny bude potřeba lékárnička, polévka, aby nasytila všechny v družině a mobil s aplikací mapy.cz.
Z Kroměříže se budeme přesouvat autobusem z Hanáckého náměstí v 8:30 na místo závodů, odkud se po ukončení vrátíme zpět na Hanácké náměstí autobusem v 18:00. Odtud půjdeme pěšky na autobusové nádraží v Kroměříži a pojedeme autobusem v 18:50 a v 19:13 budeme zpátky doma v Holešově na autobusovém nádraží.
Věřím, že se všem skautkám podaří dorazit včas a že se jim závod povede!

Zanech nám svůj postřeh nebo poznámku

1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice je poháněn systémem WordPress.
Součástí informačního serveru z Holešova. webVZHLED od dra077