1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice (středisko Holešov)

Vycházky družin

Dne 9. 4. se konala družinová vycházka. Počasí nám nepřálo, a tak jsme se v počtu šesti světlušek a dvou vedoucích usídlily v klubovně, kde jsme využily všechmístností, kromě skladu. Začaly jsme v 7:30 a jako první přišla Zajda. Postupně jsme se sešly v onom výše popsaném počtu a zahájily náš pobyt v klubovně pokřikem. Bodování proběhlo tak, že si všechny přítomné světlušky směly zapsat 10 bodů za účast.

Nejprve se holky dozvěděly od věštkyně nějaké informace o závodech a o budoucnosti. Poté doplnily herbář a poznávaly květinky i zvířátka. Musely projít přes „zeď smutku“ ale bez očí, hlasu či ruk nebo noh a takto překonat i „jezero na vorech“ (matračky na podlaze v klubovně) a vyřešit úkoly jezerní paní.

Nakonec jsme si daly svačinku v čajovně, hrály na kytaru a napsaly jsme vzkaz našim budoucím já.

Zanech nám svůj postřeh nebo poznámku

1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice je poháněn systémem WordPress.
Součástí informačního serveru z Holešova. webVZHLED od dra077