1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice (středisko Holešov)

Expedice Jeti

Zhruba před půl měsícem jsme byly informovány, že se projekt Jeti znovu otevřel. Proto jsme vyrazily na trvale zaledněnou pevninu – kontinent – Antarktidu. Pátraly jsme jak po Jetim, tak po zmizelé předešlé výpravě. Nakonec jsme objevily známky po všech našich cílech. Ve sklepě základního tábora jsme našly důkladně schovaný deník. Z něj jsme se dozvěděly vše potřebné, abychom si udělaly obrázek, co se tam vlastně odehrálo. O chvíli později byl zachycen podivný neznámý zvuk. Vyběhly jsme ven. V soumraku jsme zhlédly shrbenou postavu klouzající se po ledovci. Vyděšeny jsme utíkaly zpět. Druhého dne ráno byly spatřeny stopy při odběru vzorků zdejšího sněhu. Vydáváme se pozorvat Jetiho (jak jsme zjistili – naši večerní záhadnou bytost). Je usídlen malou vzdálenost od našeho tábora. Nakonec usneseno bylo, že bude vystavěn příbytek nový za účelem pozorování prvého. Zde bylo nalezeno několik nádob, kterých člověk čí zvíře? používalo. Před večerem byl objeven dokonalý otisk pravého chodila. Levé zde bylo také, jenže v poděkud horším stavu. Vlatně zde byly celkem čtyři pozorovatelné stopy, které zhádně mizely při přechodu sněhu v kamenné moře. Led nám do očí odrážel nepříjemné paprsky slunce, ale přes to vše jsme byly chopny udělat kvalitní odlitek. S velkou opatrností byl úspěšně vyzvednut. Nyní plánujeme sepsat odbornou zprávu a poslat ji výzkumnému ústavu se všemi pořízenými dokumenty, fotografiemi a kopií odlitku.

[*http://media0.universe.huu.cz/images/_tmb/media0:4b8fca833ab4b.jpg/P2260115.JPG*]

nalezený deník

[* http://media1.universe.huu.cz/images/_tmb/media1:4b8fcc8e56488.jpg/P2260119.JPG *]

po příchodu

[* http://media1.universe.huu.cz/images/_tmb/media1:4b8fd0125e98c.jpg/P2270131.JPG *]

přístřešek pro jetiho

[* http://media0.universe.huu.cz/images/_tmb/media0:4b8fd1394891d.jpg/P2270125.JPG *]

významní vědci naší výpravy

[* http://media1.universe.huu.cz/images/_tmb/media1:4b8fd2136ba6d.jpg/P2270124.JPG *]

příprava ke sledování

Zanech nám svůj postřeh nebo poznámku

1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice je poháněn systémem WordPress | Události (RSS) a k nim komentáře (RSS).
Součástí informačního serveru z Holešova. webVZHLED od dra077