1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice (středisko Holešov)

Král Herman VII. přijal rytíře na hrad!

Král dlouhá léta trávil ve smutku.. Vyhnal totiž své někdejší rytíře z královského dvora…Neměl tedy nikoho, kdo by jej chránil a pomýšlel na to že zprovodí ze světa sebe i své poddané.

Poslední nadějí mu byli jeho věrní tajemníci Parwel, Damien a Tesa. Tito lidé velkých jmen vybrali třináct pacholků a děveček, aby utvořili dvě mocné rytířské družiny – Losworf a Halette…Nelehkým výcvikem a obtížnými zkouškami se z nich po čase stali opravdoví rytíři. Po audienci u krále Hermana VII. byli všichni pasováni do rytířského stavu..

Zanech nám svůj postřeh nebo poznámku

1. oddíl světlušek a skautek Slunečnice je poháněn systémem WordPress | Události (RSS) a k nim komentáře (RSS).
Součástí informačního serveru z Holešova. webVZHLED od dra077